N16b, tor 23 august


¤ intro till kursen


¤ rep av några begrepp ni BORDE kunna! (ex: proteiners funktioner? grundstrukturen för en a.a? Proteiners uppbyggnad?Nu startar kursen:


1) -Vad är ett enzym?


2) -Hur är enzymer uppbyggda?


3) -Hur fungerar enzymer? (funktionen mer detaljerat)https://www.youtube.com/watch?v=E2UNc5zBejc

(fina bilder, men pratar ganska snabbt)


https://www.youtube.com/watch?v=yk14dOOvwMk

(visar hur LIVET ser ut biokemiskt,