Lektion, svampar, 17 sept 2018¤ artikel om svampar, SvD 16 sept 2018


¤ svampceller, karakteristik:

¤ De är eukaryota

¤ Svampceller kan uppträda som frilevande svampceller (“jäst”) eller som hopkopplade kedjor (“hyfer”) https://www.google.se/search?q=fungi+cell+type&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSgMuHmsDdAhVJXiwKHULMCCoQ_AUICigB&biw=967&bih=659#imgrc=gQVpBBT-AO79EM:


¤ Svampceller har likheter med både växt-, djur- och bakterieceller! Exempelvis: Svampceller har cellkärna, cellvägg, vakuol, plasmider, mm

https://www.deviantart.com/trilobiteglassworks/art/Saccharomyces-cerevisiae-Fused-Glass-Yeast-668203687 (bild på jästcell)


¤ film: Cellskelettet https://www.youtube.com/watch?v=B_zD3NxSsD8 (2 min in på filmen)


¤ jämförelse mellan olika celltyper (stencil)¤ jästceller: https://www.youtube.com/watch?v=MAhkB9qX2pI

1) -När en jästcell “tänker på sin framtid” (vad den skall göra härnäst) så har den tre tänkbara vägar den kan välja . Vilken väg jästcellen väljer beror på omständigheterna. -Vilka är de tre tänkbara vägarna?


2) -HUR kan två haploida jästceller hitta varandra?


3) Vilka blir de cellulära svaren när α-faktorn binder till α-receptorn på ytan av en a-cell? Obs! Endast de två huvudsakliga, “stora” svaren! Inte alla molekylära delsteg!ord från filmen:

¤ Vad innebär “forced mating”?


¤ Vad innebär haploid?


¤ Vad är en receptor?