Lektion 3
1 aug 2018tarmflorans påverkan på vår fysiologi och vårt psyke:


¤ artiklar om tarmfloran/autism och ADHD:

http://www.svd.se/kan-bakterier-lindra-adhd-symtom

https://newsvoice.se/2017/01/propionsyra-tillsats-autism/

https://tv.nrk.no/serie/viten-og-vilje/sesong/1/episode/1#t=13m5s (intro; första minuten + "soppan + sonden": 4.30 min + ADHD och tarmfloran: 13 min->)

https://www.youtube.com/watch?v=b4CBy0uVqRc (2 min in på filmen : Vad sker hos möss när man slår ut tarmfloran helt? 4 min in på filmen : Vad sker med mammans kroppskonstitution efter att hon mottagit dotterns tarmbakterier? 5 min: Vad sker med musens kroppskonstitution? 5.30 in på filjmen: -Hur påverkas musens personlighet av tarmfloran?antibiotika:

¤ -Vad är antibiotika?


¤ Vad är antibiotikaresistens och varför är det ett problem?


¤ Vilka är orsakerna till att vi har detta problem med antibiotikaresisistens?


¤ Hur kan förmågan att tåla antibiotika uppkomma hos bakterier?


¤ Hur fungerar antibiotikan? (“mekanismerna”) -Hur försvarar sig bakterierna mot antibiotikan?länkar om antibiotikans mekanismer och bakteriernas motvapen:

Introduction: https://www.youtube.com/watch?v=mngVeKX8plk

¤ Den här tar upp fyra mekanismer, men inte hur bakterierna utvecklat motvapen: https://www.youtube.com/watch?v=X1GT2bKgci8

¤ Tar upp en mekanism och några motvapen, samt HUR förmågan att motstå antibiotika kan överföras mellan bakterier: https://www.youtube.com/watch?v=oll8PGmunR0