Virus-lektion, 26 sept 2018:-Kan nån komma på något BRA med virus?virus, byggnad:

¤ “kod” i form av RNA eller DNA.

¤ En kapsid (“låda”) av protein

¤ vissa omges av ett membran

¤ vissa virus har med sig enzymer i kapsiden


Storleksjämförelse: ca 100 ggr mindre än bakterier!

De minsta virusen är ungefär lika små som ribosomerna, men de flesta virus är lite större… Dock! Vi låter ribosomen funka som vår “pedagogisk jämförelse”, även om det inte är helt korrekt. Men vi kör den ändå!

https://www.google.se/search?q=virus+storleksj%C3%A4mf%C3%B6relse&tbm=isch&imgil=kQKvHOAITHyTaM%253A%253Bp-svqag0LOYNkM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsv.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FBakterier&source=iu&pf=m&fir=kQKvHOAITHyTaM%253A%252Cp-svqag0LOYNkM%252C_&usg=__rM0DOJNJ5-XzlMpsrWkuCpd63U0%3D&biw=975&bih=653&ved=0ahUKEwjrt7ur2s_WAhXIBZoKHTL_CXEQyjcIPw&ei=MAXRWevfHMiL6ASy_qeIBw#imgrc=BQrXwq7l1wKqLM:


Ganska bra intro-film: https://www.youtube.com/watch?v=wUgEhfo_qxU


Frågor till introduktionsfilmen:

https://www.youtube.com/watch?v=0-PCxrtLicg&t=547


1) -Vad innebär den virulogiska termen“attachment”?


2) -Vad innebär den virulogiska termen “penetration”?

Ge EXEMPEL på hur virulogisk penetration kan ske!


 3) -Vad innebär den virulogiska termen “uncoating”?


4) -Vad innebär den virulogiska termen “replication”?


5) -Vad innebär den virulogiska termen “provirus”?