Mål: Matspjälkning, Levern, Cirkulationen

s.108-120 + 140-155 Förutom sidorna i boken ingår laborationer och lektioner samt häftet “Cirkulation”, som ligger i teams. Glöm inte att kolla “Målen” på min hemsida OCH vad vi gått igenom på lektioner!



Matspjälkning:

¤Helhetsperspektiv”: Du skall kunna beskriva vad som sker med “maten” vid passagen genom hela din matspjälkningsapparat!


¤ -Vad sker när vi sväljer? (s.111 + lektion)


¤ -Hur bildas magsaftens saltsyra? (s. 112 + lektion)


¤ -Vilka olika funktioner har magsaften? (s. 111-112 + lektioner).


¤ -VAR och HUR bryts de olika näringsämnena ner? (tabell s. 115 + lektioner)


¤ Du skall kunna beskriva tunntarmens konstruktion samt hur upptaget av olika näringsämnen går till (s. 114 + lektion)


¤ Kunna beskriva det symbiotiska förhållandet mellan dig och dina tarmbakterier!


¤ Växtätare: -Hur gör olika djur för att få ut energi från den svårnedbrytbara cellulosan i de växter (“gräs”) de äter? -Kossan? -Kanin? -Häst? (lektion)


¤ Kunna argumentera för huruvida människan är herbi-, omni- eller carnivor (lektioner)


¤ Jag har även på lektion tagit upp magsår (vad det är, hur det uppkommer) samt operation av “blindtarmen”, samt...



levern:

¤ Kunna ge exempel på funktioner hos levern (s. 115, 117 + lektion och film)


¤ leverns sjukdomar samt hur dessa känns igen (symptom). Orsaken till leversjukdomar (lektion)


¤ Alkohol: riskfritt dagligt intag för män/kvinnor? VARFÖR “tål” kvinnor alkohol sämre än män?Varför blir man “bakis”? -Hur fungerar antabus? -VARFÖR tål “vissa asiater” (japaner) alkohol sämre än Europer? -VARFÖR är metanol så farligt att få i sig? -Vid vilka situationer riskerar man att få i sig metanol? Hur behandlar man en person som fått i sig metanol? -Vilken är den biokemiska förklaringen till denna behandlingsmetod?



Cirkulation:

¤ Cirkulationens betydelse/funktioner , -varför och utav vilka anledningar behöver vi ett cirkulationssystem? (lektion + boken)


¤ Du skal kunna beskriva cirkulationen hos några djurgrupper (Leddjur, Fiskar, Groddjur, Reptiler, Fåglar och Däggdjur) genom att använda följande termer:

¤ -öppet/slutet kretslopp?

¤ -Enkelt/dubbelt kretslopp?

¤ Fullständigt/ofullständigt kretslopp?


Du skall dessutom kunna relatera ovanstående kretslopp till antalet rum som finns i hjärtat hos de olika djurgrupperna, SAMT om de olika Djurgrupperna är jämn- eller växelvarma (lektion)


¤ Kunna rita upp en “funktionell skiss” av hjärtat som visar:

a) Hur blodet leds genom hjärtat

b) Namnen på de största kärlen

c) Namnen på de största rummen i hjärtat

d) Namnet på klaffarna i hjärtat


obs! Skissen behöver EJ vara “anatomiskt korrekt”, utan bara vara en “funktionell skiss”! som på ett tydligt och pedagogiskt sätt visar ovanstående moment.



¤ Du skall kunna redogöra för hur och varför olika sorters blodkärl ser olika ut:

a) -Hur är vener, artärer och kapillärer uppbyggda? (lärobok s. )

b) -Hur är deras uppbyggnad och funktion korrelerard till blodtryck, blodhastighet och sammanlagd tvärsnittsarea? -Varför sticker sig inte knarkaren i en artär när han skall injicera något?


¤ -Varför uppstår åderbråck endast i vener?


¤ kunna beskriva anatomin hos människans hjärta lite mer i detalj (lab)


¤ kunna förklara hur hjärtats rytm (puls) uppkommer och regleras (lektion + lärobok)


¤ kunna förklara vad blodtryck är, hur det mäts och risker med högt resp. lågt blodtryck


¤ kunna redogöra för hur blodströmmen regleras till olika delar av kroppen och ge sex exempel på situationer när detta kan bli aktuellt!


¤ kunna redogöra för hur utbytet av ämnen mellan blodet (plasman) och vävnadsvätskan går till


¤ kunna beskriva blodets sammansättning så noga som möjligt.


¤ Kunna redogöra mer ingående för några av “hjärtats sjukdomar” (högt blodtryck, åderförfettning/ åderförkalkning, kärlkramp, hjärtinfarkt).