Mål, nervsystemetMål, nervsystemetDu skall kunna beskriva:


¤ Hur -på vilka sätt- du blir medveten om din omvärld (allmänt).


¤ -På vilka sätt (varför) din uppfattning av verkligheten är begränsad/ofullständig?


Charles Bonnet syndrome:

¤ -Vad kännetecknar denna typ av hallucinationer? (jämfört med ”psykotiska hallucinationer eller ”tinninglobshallucinationer”)


¤ -Hur uppkommer denna typ av hallucinationer?


¤ Nervsystemet: organisation av, hur det delas in, beskrivs.


¤ höger-vänster hjärnhalva: -Vilka olika funktioner har de? -Hur kommunicerar de?


¤ Nervcellens anatomi och funktion: Kunna beskriva dess uppbyggnad och hur den fungerar


¤ Reaktionstid: -Vad (vilka faktorer) begränsar reaktionstiden?


¤ hjärnans plasticitet: -Vilka olika faktorer bidrar till hjärnans plasticitet? -Kunna ge flera konkreta exempel på hjärnan plasticitet!Synsinnet:

¤ Hur blir du medveten om din omvärld (synsinnet)?