Mål, nervsystemet

Du får läsa själv texten i boken. Tycker personligen att avsnittet är ganska “splittrat”…. ”Droger” har jag inte gått in på, så det behöver du inte läsa om. Inte “sjukdomar” heller…. Läs lärobokens text som en “bakgrund” för att bättre kunna besvara frågor kring det som jag gått igenom på lektionerna!
Glöm inte att kolla min hemsida, eftersom du hittar länkarna till informationen där!
Det här har jag gått igenom:


¤ Hur -på vilka sätt- din hjärna skapar medvetenhet om din omvärld!


¤ -På vilka sätt (varför) uppfattningen av verkligheten är begränsad/ofullständig.Charles Bonnet syndrome:

¤ -Vad kännetecknar denna typ av hallucinationer? (jämfört med ”psykotiska hallucinationer eller ”tinningslobshallucinationer”)


¤ -Hur uppkommer denna typ av hallucinationer?


¤ Nervsystemet: organisation av, hur det delas in, beskrivs.


¤ höger-vänster hjärnhalva: -Vilka olika funktioner har de? -Hur kommunicerar de?


¤ Nervcellens anatomi och funktion: Du skall kunna beskriva dess uppbyggnad och hur den fungerar!


¤ Nerver, reparation av trasiga nerver:

-Vad är en nerv? -Hur repareras trasiga nerver?¤ Reaktionstid: -Vad (vilka faktorer) begränsar reaktionstiden?


¤ hjärnans plasticitet: -Vad innebär begreppet? -Vilka olika faktorer bidrar till hjärnans plasticitet? -Kunna ge flera konkreta exempel på hjärnan plasticitet!


¤ Depression:

-Vad kan orsaken vara till depression ?

-Vilka olika metoder finns för att bota/lindra depression? (om man fokuserar på hjärnan)?

-Vilka effekter ger metoden TMS upphov till i hjärnan?

-Vilka olika metoder finns för att bota/lindra depression? (om man fokuserar på “annat än hjärnan”)?¤ Stress:

-Kunna beskriva förändringarna i hjärnan som sker vid långvarig stress och vilka effekter detta får för personens mående!¤ belöningssystemet/Mikoś forskning:

-Hur ser situationen ut för mediciner mot psykisk ohälsa (“psykofarmaka”)? Beskriv historiken!

- Beskriv kortfattat Mikoś strategier för att kartlägga och manipulera hjärnans belöningssystem!


¤ Kroppsuppfattningen/Ehrssonś forskning:

-Vilka områden i hjärnan skapas vår kroppsuppfatning?

-I vilka situationer kan hjärnans uppfattning av den egna kroppen förändras/påverkas?

-Hur gör Ehrssons forsknigsgrupp för att manipulera hjärnans uppfattning av den egna kroppen?

-Vilka resultat hoppas han kunna uppnå med sin forskning?