Mål, nervsystemet


Du skall kunna beskriva:


¤ Hur -på vilka sätt- du blir medveten om din omvärld (allmänt).


¤ -På vilka sätt din uppfattning av verkligheten begränsad?


Charles Bonnet syndrome:

¤ -Vad kännetecknar denna typ av hallucinationer? (jämfört med ”psykotiska hallucinationer eller ”tinninglobshallucinationer”)

¤ -Hur uppkommer denna typ av hallucinationer?


Synsinnet:

¤ Hur blir du medveten om din omvärld (synsinnet)?