Musklernas olika energisystem: (s.196 i boken)


Bra om de två anaeroba systemen:

 http://www.youtube.com/watch?v=uCmNQQWlrc0&feature=related


  1. Lagrat ATP + lagrat Kreatinfosfat:

ATP är en mycket energirik molekyl! Kallas ”kroppens energivaluta”. Lagras i musklerna. Kreatinfosfat (lagras också i musklerna) donerar en fosfatgrupp (Pi) till ADP och återskapar ATP => möjliggör fortsatt anaerobt muskelarbete. Vid avgivandet av fosfatgruppen skapas kreatin. (=restprodukt). Detta är alltså ett helt anaerobt system! Detta är det första energisystemet som sätts in vid explosivt muskelarbete. Systemet kan leverera energi i ca 10 sekunder! Utnyttjas av typ II fibrer (”vita fibrer” i er bok).


  1. Lagrat Glykogen: Glykogen bryts ner till ATP UTAN närvaro av syre. Detta är alltså ett helt anaerobt system! Sätts in efter ca 10 sek högintensivt muskelarbete. Kan ge energi i ca 20 sekunder.  Mjölksyra skapas som biprodukt! Utnyttjas av typ II fibrer (”vita fibrer” i er bok)


  1. Fett/Kolhydrat förbränns . Fett lagras i musklerna som triglycerider och bryts ner till fria fettsyror. Dessa ”förbränns” och bildar ATP + CO2 + H20 . Detta är alltså ett helt aerobt system! Utnyttjas av typ 1 fibrer (”röda fibrer” i er bok).