Lektion, 29 april:


organisation av nervsystemet:¤ centrala- & perifera nervsystemet¤ motoriska och sensoriska nerver (s. 215 + 220)

Motoriska nerver leder ut från CNS. Styr muskler och körtlar i kroppen.

Sensoriska nerver leder in till CNS, kommer att ge upphov till “sensations”.


¤ somatiska (viljestyrda) och autonoma nervsystemet (s. 215+ s. 224-225)


¤ bukhjärnan: http://www.vetenskaphalsa.se/bukhjarnan-nastan-lika-smart-som-hjarnan/Höger-vänster hjärnhalva:


Vad vet vi? (s.223)


¤ Höger hjärnhalva styr vänstra delen av kroppen!


¤ vänster hjärnhalva styr högra delen av kroppen!


¤ De båda hjärnhalvorna kommunicerar via 300 miljoner nerver som löper i hjärnbalken.

De utbyter alltså mycket information!


¤ De båda hjärnhalvorna har “olika personligheter”, de jobbar med olika saker.


¤ Vänster hjärnhalva:den nalytiska hjärnhalvan”, språk, logik, matematik, ordnande i

 talföljder, kategorisering, strukturer, detaljer, regler, strategier, rationalitiet,


¤ höger hjärnhalva: mönster, former, helheter, fantasi, kreativitet, intuition, känslan av

samhörighet, rumsuppfattning, musik och bildseendeTesta Dig själv!

¤ Ett fjantigt test (enligt vilket lärare Lissel styrs av vänster hjärnhalva)

https://www.obsid.se/livsstil/vilken-hjarnhalva-ar-dominant-testa-sjalv/


¤ Ett lite mindre fjantigt test (enligt vilket lärare Lissel har “en balanserad hjärna”)

http://braintest.sommer-sommer.com/en/
¤ Youtube-klipp med lilla Cameron: https://www.youtube.com/watch?v=2MKNsI5CWoU


¤ Jill loses her brain: (obs! Ej rumsren vetenskap! Dock väldigt skickligt framfört

TED-talk! Roligt, intressant och tänkvärt.)

https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU