-Hur presenterar man insamlade data på ett vetenskapligt sätt? (Spirometerförsök)¤ Viktigt att man anger storhet/enhet på axlarna! (detta kan: Michelle, Isak/Kasper G, Anna, Daniel S)


¤ Man kan visa ”normalfördelningen” (detta gjorde Kristin/Therese)¤ Man kan få in all info i ETT diagram (Nicole och Achilleas kan visa er)


¤ Man kan få in all info i en tabell (Philip kan visa er detta)


¤ Man kan visa standardavvikelsen i staplarna (Achilleas och Nicole kan visa er)


¤ Man skall ha med informativ diagramtext (-Hur många personer ingick i försöket? -Kön? -Ålder? -Var/-när/-hur utfördes försöket)


¤ Viktigt att veta hur man skall tänka när man konstruerar diagram. Man skall ha ”låsta

parametrar” på x-axeln och ”varierande parametrar” på y-axeln.


Övrigt:

¤ Bra idé att dela in ”graden av träning” i fem olika kategorier (Filippa/Michelle)