Lektion, 26 maj 2019:Besvara följande frågor m h a lärobok (s.224-225) och internet:


1) -Är det parasympatiska nervsystemet viljestyrt, eller icke-viljestyrt?

svar: Icke-viljestyrt!


2) Vilken del av det autonoma nervsystemet styr kroppen när hjärnan uppfattar omgivninen som “lugn”? (s. 224)

svar: Det parasympatiska nervsystemet


3) Vilken del av det autonoma nervsystemet styr kroppen när hjärnan uppfattar omgivningen som “hotfull, stressfull, farofylld”?

svar: det sympatiska nervsystemet


4) Varför drabbas vissa av muntorrhet/hjärtklappning när de skall redovisa sitt gymnasiearbete? (s.225)

svar: Hjärnan hos en del elever uppfattar muntliga redovisning som “en hotfull situation”. Det finns kontakter mellan sensoriska centra (exempelvis “syncentrum”) i hjärnan och det autonoma nervsystemet. Åsynen av den väntande publiken (“hotet”) får elevens sympatiska system att hämma salivbildning (torr mun!) och öka hjärtrytmen (hjärtklappning!)


5) Vad är “rädslereaktionens låga väg”? https://sv.wikipedia.org/wiki/Amygdala

svar:  Koppling direkt mellan amygdala och thalamus kallas ofta för rädslereaktionens låga väg. (Namnet anspelar på “hög och låg mental nivå”). SAMTIDIGT som thalamus skickar syninformationen till “de högre mentala områdena” för bearbeting/analys, får Amygdala kroppen att reagera via det sympatiska nervsystemet, vilket ger upphov till instinktiva reaktioner och primitiv rädsla! Hjärtklappning, muntorrhet...


6) Vilket överlevnadsvärde har “rädslereaktionens låga väg”? https://sv.wikipedia.org/wiki/Amygdala

svar: Snabba reaktioner vid dödliga faror ger ökad möjlighet att överleva


7) Vad är “rädslereaktionens höga väg”? https://sv.wikipedia.org/wiki/Amygdala

svar: Om syninformationen processas i vanlig ordning, “den höga vägen”, skickas informationen från talamus (s.221) till hjärnbarken i nacklobens syncentrum där den bearbetas och blir till medvetande i tinninglobens hjärnbark. Därifrån skickas slutligen signaler till pannlobens hjärnbark (“frontal cortex”) för beslutsfattande. Från pannloben kommer signaler att skickas till talamus, som skickar dem vidare till amygdala och därifrån till kroppens muskler . Detta är alltså en mer “kontrollerad/planerad” reaktion/upplevelse av rädsla och reaktionen kommer att uppfattas som “rationell och sval”.


8) Vilken är den primära skillnaden mellan “den låga” och “den höga” vägen?

Svar: Den ena är viljestyrd och långsam, den andra är icke-viljestyrd och snabb


9) Hur reagerar försökdjur på “artificiell stimulering” av amygdala?

svar:

Artificiell stimulering av amygdala resulterar i att försöksdjuret uppträder skrämt och irriterat.

Långdragen stimulering av amygdala resulterar också i magsår, vilket leder forskare till att föreslå att oreglerad amygdalaaktivitet är relaterat till negativa symptom vid stress.


 10) Hur reagerar människor som får skador på amygdala?

svar:

¤ Vid dubbelsidig amygdalaskada försvinner förmågan att uppleva rädsla och reagera vid fara.

¤ Människor med dubbelsidig amygdalaskada har även stora problem med att läsa av känslouttryck i människors ansikten.

¤ Patienter som växer upp med skadad amygdala visar på svåra problem med att utveckla inlevelseförmåga: förmåga att förstå att andra individer kan förstå vad jag tänker.

¤ På samma sätt verkar hämning av amygdalaktivitet vid inlärningstillfällen hämma inlärning.

¤ Människor med skador på amygdala har svårt att rita ett mänskligt ansikte som uttrycker rädsla, medan de fortfarande kan rita ansikten som uttrycker andra känslor.[1]