Reaktionstid knutet till olika sinnen, N16b, vt-2019
Namn:

SYN:

HÖRSEL:

KÄNSEL:

Philip N:

1

3

2

Oskar:

1

3

2

Achilleas:

1

2

3

Lisa F:

2

1

3

Anna H:

1

2

3

Emelie A:

1

2

3

Filippa S:

1

2

3

Tom

1

2

3

Therese:

1,5

3

1,5

Nicole:

1

2

3

Sammanlagt:

11,5

22

26,5


Eleverna i klass N16b reagerade klart snabbast när reaktionstid var knutet till

“synen”! Därefter kom “hörsel” och sist “känsel”.