Senor och ligament, 4 mars 2019


Människans röresleapparat: Skelett + leder + ligament + senor + skelettmuskulatur


Senor: Förbinder muskel och skelettben. Består huvudsakligen av kollagen, vilket ger stor draghållfasthet.

Kollagenfibrerna binds ihop av proteoglukaner, vilka drar till sig vatten och bildar en ”gel”. Det är tack

vare proteoglukaner som senan har en viss ”fjädringsförmåga”. Senan består också av levande celler

(tenocyter)! Dessa celler bygger upp och bryter ner senan, ”formar den”. HUR detta sker är inte känt!

Tenocyterna har kontakt med varandra och utbyter information med varandra! Det finns också blod- och

nervtrådar i senan. På muskelsidan ”växer senan ihop” med muskeln, likaså på ”bensidan”.

Vid idrottsskador håller oftast själva senan, medans muskelfästet kan slitas av. Vid muskelfästet sitter

(inne i senan) en känselreceptor (Golgis senorgan) som känner av senans belastning.


Senorganet (Golgis senorgan): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray938.png


Avhuggen hälsena: Inflammationen behövs för läkningen!

http://www.ortopedisktmagasin.se/nyheter/100/haudi


ligament (ledband): Ligament förbinder ben och ben, INTE ben och muskler! (det är senornas jobb!). Ligament finns vid leder och vid benfogar. http://sv.wikipedia.org/wiki/Armb%C3%A5gsled Ligamentets struktur är mer eller mindre elastiskt, beroende på behovet av rörlighet. I t ex ryggraden är det ”mer elastiskt”.


Stukad fot (fotledsskador, Jacob Gudiol): http://traningslara.se/fotledsskador-del-i/


Intressant nog går det i träningssammanhang ut på att snabbast möjligt dämpa den kroppsliga reaktion

som läkarna (länk: Ortopedmagasinet) finner nödvändig för en god läkning!