Skelettet, intro

s 192 i boken, internet

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Skelett-och-leder/

 http://www.solunetti.fi/se/histologia/luu/

http://www.ortomolekylar.se/wp-content/uploads/2012/11/Eliasson12Magnesium2000V.pdf läs ej! (dock BRA om magnesium!)


1) -Hur många ben i vårt skelett?

Enkelt svar:

Nyanserat svar:


2) -Vilket är största / minsta benet i kroppen?


3) -Hur är ett skelettben uppbyggt? Rita och beskriv! (“makroskopiskt perspektiv”)


4) -Skelettets funktioner?


5) -Hur är ett skelettben uppbyggt? (“mikroskopiskt perspektiv”)

Vilka är de organiska bestånsdelarna (inklusiva celler!) och vilka är de oorganiska beståndsdelarna?


6) Var hittar man röd benmärg? Var hittar man gul benmärg?