Måndag: N16b, veckoplanering:


v.22

Måndag:
¤ reparation av avslitna nerver
¤ den höga och låga "rädslevägen" (min hemsida)


v.21

Måndag:
¤ depressioner (forts)
¤ Mikoś arbete med hjärnans belöningssystem


v.20

Måndag:
¤ Homunculuslabben tillbaka + kommentarer till reaktionstiden

¤ kommentarer till läxan "hjärnans plasticitet"


v.19

Måndag:

¤ Nervcellens anatomi

¤ vad beror reaktionstiden på?

¤ Mera om hjärnans plasticitet (Svenś blogg)

torsdag:

¤ Planering av morgondagens lab!


v.18

Måndag:

¤ nersystemet: indelning och organisation

¤ vänster - höger hjärnhalva

torsdag:

¤ rep: CNS? PNS? (-Vad är? Vad gör de?), Hjärnhalvornas funktioner

¤ höger-vänster hjärnhalva, forts: “Lilla Cameron”

¤ Hjärnans plasticitet: “Two souls in one body”

¤ läxa till nästa vecka: “Hjärnans plasticitet” (min hemsida)v.17

torsdag:

¤ Prov tillbaka + genomgång

¤ Möjlighet att få veta var Du ligger betygsmässigt på kursen

Fredag:

¤ Fortsätter med labben “Homunculus + reaktionstid”v.14

Måndag: prov kl 9.30 -13 i aulan

Torsdag:

¤ Nytt område: Hjärnanv.2

Torsdag:

¤ Andning och gasutbyte (intro)v.3

måndag:

¤ rep: -Varför andas vi? (professionellt molekylärbiologiskt svar = 3p!)

¤ Människans andningsvägar

¤ Youtube “A breathtaking journey” (läraren varnade för de “fel” som kreatören av filmen gjort.)

¤ Andningsmekanismen: -Hur funkar egentligen andningen? (läraren varnar för att kombinera sömnpiller med alkohol!)

¤ Andningsfrekvens: -VAD är det som styr hur ofta/hur djupt vi andas?Torsdag:

¤ rep: -Vad bestämmer vår andningsrytm?

¤ hyperventilering: -Varför framkallar man det medvetet? Vilka är riskerna?

Varför kan det inträffa omedvetet? -Hur man man lindra/stoppa det?

¤ Hur sker transport av syre/koldioxid i blodet?

¤ kolmonoxid?Fredag:

¤ En riktigt Blåst lab! (instruktioner på min hemsida)V 4:

Måndag:

¤ Mera om kolmonoxid: -VArför är det en sådan lömsk gas? I vilka situationer kan man riskera förgiftning av kolmonoxid?

¤ En rökig lektion! -På vilka sätt påverkas kroppen av tobaksrök? -Hur många ämnen I en “rökpuff”? Skillnaden mellan “huvudrök” och “sidorök”, samt hur detta relaterar till “passiv rökning”. Varifrån kommer de olika ämnena som finns I tobaksröken? (“Källorna”?)Torsdag:

¤ Vi tränar på att göra en pedagogisk framställning av biologiska fakta.

Uppgift: -Hur många mol syre är JUST NU bundna till Ditt hemoglobin?v.5

Måndag:

¤ lämna tillbaka den pedagogiska beräkningen

¤ info om fredagens lab

¤ Ny pedagogisk framställning av biologiska data:

Gör tydliga och pedagogiska diagram över de blåsta resultaten (spirometer-försöken)!

Torsdag:

¤

Fredag:

¤ lab: Fortsätt med de blåsta försöken (En blåst lab)! Är ni klara så skriv på rapporten!v.6

Måndag:

¤ Ni behöver datorn idag!

¤ Går igenom rätta svaren på “skelettet”, som är läxa till idag (min hemsida!)

¤ “Magnesium” (min hemsida): Ny läxa till fredag! Lämna in i teams!

Obs! Ni får jobba med dessa uppgifter på torsdagens lektion!torsdag:

¤ Jobba med läxan “Magnesium” (lämnas in senast fredag)v.7

Måndag:

¤ läxan “Magnesium” tillbaka + diskussion. Viktigt att ni tar med er era läxor, så att ni kan korrigera svaren!

¤ spirometerförsöken tillbaka + komentarerTorsdag:

¤ Lämna in “den blåsta labben”Fredag: Har ingen ny lab på gång just nu.... Möjlighet att ta igen missade labbar? (obs! sker endast i samråd med handledaren!)

v.8

Måndag:

¤ En led lektion! (lektionen finns på min hemsida): -Hur är en led uppbyggd? Vilka olika typer av leder finns det och var i kropen hittar man dem? Kanske lite mera om “ledvätskan” och ledproblem?torsdag:

¤ RITA en led!

¤ Vilka olika sorters leder används vid “Tallrikstricket"?

¤ knäcka fingrarna, -VAD sker?

¤ Ledproblem. Artros och ledgångsrreumatism. -Vad beror de på? -hur yttrar de sig? -Hur behandlar man?v.10

Måndag:

¤ En RIKTIGT blåst utvärdering!

¤ Antalet inandade partiklar?

¤ ledproblem (forts)

¤ senor och ligament

¤ läxa: Senor läker trots vår hjälp! (min hemsida)Torsdag:

¤ muskler (intro)

¤ olika typer av muskler och muskelceller

¤ skelettmuskelceller: morfologi och funktionv.11

Måndag:

¤ “Senor läker trots vår hjälp”, Förhör? (Eller bara gå igenom rätta svaren?)

¤ -Hur fungerar muskelkontraktionen? (“sliding filament theory”)Torsdag:

¤ -Hur fungerar muskelkontraktionen? (forts) = LÄXA till måndag!

¤ Förbereda fredagens dissektioner!Fredag: Dissikera!v.12

Måndag:

¤ förhör: Beskriv hur kontraktionen av en muskelfiber går till, från nervcell till muskelcell!

¤ muskelfibrernas energikällor?

¤ mekanismen hos Botox/stridsgaser?v.13

Måndag:

¤ lämna tillbaka “nervcell påverkar kontraktionen hos muskelcell”

¤ rep: Manipulation av systemet: -HUR? (två exempel) -konsekvenser?

¤ Elchockvapen: https://www.svd.se/polisen-anvander-elchockvapen-mer-an-vantat

¤ Kroppens starkaste muskel?

http://plingman.wordpress.com/2009/09/08/stark-starkare-starkast/

¤ Hur påverkas en muskel av träning? (s.194 + 196)Torsdag:

¤ rep?

Fredag: Dissikera!