The Reality:-På vilka sätt (hur) blir du medveten om din omvärld?


Svar:

¤ Receptorer reagerar på inkommmande stimuli. Gör om dem till elektriska signaler.


¤ Impulserna leds -via sensoriska nerver- till hjärnan, där de tolkas och du blir “medveten”. Obs” Impulserna kopplas om flera gånger under vägen!


Stimuli: värme, köld, molekyler, fotoner, tryckvågor, smärta, skallens position i förhållande till

dragningskraften, unknown (?)


receptorer: I detta fall särskillda celler, “sinnesceller” som omvandlar inkommande stimuli till

elektriska signaler

obs! Det som Du uppfattar som “verklighet” är en subjektiv tolkning av delar av den objektiva

verkligheten! OM jag kommer att konstruera ett prov på detta område så kommer jag att fråga :


förklara varför vår verklighetsuppfattning inte nödvändigtvis stämmer överens med den

faktiska verkligheten”.


svar:


¤ begränsningar i våra sinnesorgan gör att vi inte kan uppfatta allt i omgivningen

(vi ser inte polarisationsmönstret i rummet, vi hör inte frekvenser över 20 000 Hz, vi känner inte av jordens magnetfält, vi uppfattar inte att en tsunamivåg eller en jordbävning är på väg….)


¤ “verkligheten” uppstår i våra hjärnor. Vår uppfattning av “verkligheten” påverkas av humör, tidigare erfarenheter, stress, mm


¤ Inkommande information “sållas” av den primitiva hjärnan INNAN den når hjärnbarken och blir till “medvetenhet”.


¤ höger hjärnhalva kan SKAPA bilder som “fyller i” luckor som vänster hjärnhalva behöver för att skapa en meningsfull verklighet (vänster hjärnhalva anser att “så här BORDE det vara, rent logiskt”). Magiker och illusionister utnyttjar detta för att utföra sina “obegripliga tricks”.
 ¤ Charles Bonnet synvillor: https://www.ted.com/talks/oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds?language=sv


¤ inferotemporal cortex och tolkningen av synintryck i våra hjärnor; https://www.youtube.com/watch?v=QwCtrUjCGYI¤ Amygdalas och Hippocampus roller för vår verklighetsuppfattning: http://svenenglund.se/allaminaegetperspektiv/2016/04/13/hur-hjarnan-forandras-under-stress/