lektion: jäst-sex


https://www.youtube.com/watch?v=MAhkB9qX2pI


1) -När en jästcell “tänker på sin framtid” (vad den skall göra härnäst) så har den tre tänkbara vägar den kan välja. Vilken väg jästcellen väljer beror på omständigheterna. -Vilka är de tre tänkbara vägarna?


2) -Hur lång tid tar det innan EN jästcell har blivit TVÅ jästceller (“doubling time”)?


3) Ge minst sex exempel på “jästens pluskonto”, alltså “bra saker man kan ha jäst till”.


4) HUR kan två haploida jästceller hitta varandra?


5) Ge tre olika exempel på kemotaxi


6) Ge tre olika exempel på kemotropism


7) Vad innebär “schmooing” och varför fick processen detta namn?


8) Vilka blir de cellulära svaren när α-faktorn binder till α-receptorn på ytan av en a-cell? Obs! Endast de två huvudsakliga, “stora” svaren! Inte alla molekylära delsteg!