Alkohol, fakta och myter:

Jag tog det mesta ur huvudet, varför följande EJ kan betraktas om vetenskapligt grundat.


¤ alkoholkemi:  (PILARNA FÅR DU RITA SJÄLV!)

                   etanol         acetaldehyd         ättiksyra  → CO2 + H2O + ENERGI

                            ADH               ALDH

                 metanol        formaldehyd           myrsyraetanol= “sprit”, det som folk dricker i berusningssyfte

metanol= “träsprit”. Starkt toxiskt! En tesked sägs vara letal dos för en människa.

Alkoholdehydrogenas, ADH= enzym (främst i levern) som oxiderar alkoholer till aldehyder

acetaldehyd: otrevlig molekyl! Orsakar förgiftnigssymptom i kroppen. Symptomen beror av dos och yttrar sig som huvudvärk, illamående, hudrodnad, mm. Den som druckit brukar kalla detta “bakis” eller “dagen-efter”.

formaldehyd: Ännu mer otrevlig molekyl! Förgiftningssymptomen är i princip samma som för acetaldehyd, fast värre.

Aldehyddehydrogenas, ALDH= enzym (i levern) som oxiderar aldehyder till organiska syror

ättiksyra: en harmlös syra. Denna går in i mitokondrierna och oxideras i citroncyracykeln till koldioxid och vatten, samtidigt som energi utvinns i form av ATP. Alkohol innehåller mycket energi! (mer än kolhydrater och protein)

myrsyra: En ganska stark syra, trots att den är mindre än ättiksyran.

¤ etanolförgiftning:

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2310


¤ antabus: Funktionen hos medicinen antabus bygger på att enzymet ALDH blockeras. Detta leder till ansamling av acetaldehyd, vilket snabbt leder till kraftiga fysiologiska reaktioner (förgiftningssymptom). Tanken är att den hjälpsökande alkoholisten skall “betingas” att sluta med sitt alkoholmissbruk.


¤ myten om att “japaner tål inte alkohol”:

Ungefär 40 % av vissa populationer asiater uppges sakna ALDH aktivitet, p g a av en muterad gen som ger en sämre kopia av enzymet. Dessa personer kan därför få en ökad koncentration acetaldehyd i blodet i samband med alkoholförtäring jämfört med de som har en opåverkad variant av enzymet. Effekten blir alltså som en form av “antabus-effekt” för dessa personer.

¤ myten om att “tjejer tål alkohol sämre än killar”:

Detta kommer att variera individuellt, men det kan finnas en del fysiologiska förklaringar:

1) Tjejer har procentuellt sett mer kroppsfett än killar => hos killar kan därför en given mängd etanol spädas i mer vatten och då ge mindre effekt. 2) Tjejer är oftast mindre än killar => en given mängd etanol ger olika halt i blodet och därmed olika effekt. 3) En annan aspekt är att kvinnor tycks sakna ADH i magsäckens slemhinna, vilket killar uppges ha => nedbrytningen av etanol startat därför tidigar hos killar, vilket kan leda till att en given dos etanol ger en mindre effekt.


¤ Leverns avgiftngssystem funkar dåligt/inte alls hos foster. När den gravida kvinnan dricker alkohol får fostret därför mycket höga halter alkohol som håller sig kvar lång tid. Regelbunden överkonsumtion av alkohol hos den gravida kvinnan kan ge upphov till barn med FAS, Fetalt alkoholsyndrom. https://sv.wikipedia.org/wiki/Fetalt_alkoholsyndrom

Gravida med beroende/MVC - Joy Ellis - SFOGmetanolförgiftning:


¤Det är i vissa fall i princip omöjligt att skilja på Etanol (“sprit”) och Metanol (“träsprit”)!


¤ Metanol är dödligt giftigt även i ganska små volymer! Det är de giftiga nedbrytningsprodukterna som skadar kroppen (synnerven, hjärnan) mer än själva alkoholen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Myrsyra¤ Det är samma enzym i levern (Alkoholdehydrogenas, ADH, resp Aldehyddehydrogenas, ALDH) som bryter ner både etanol och metanol. I en valsituation (någon har fått i sig metanol) “föredrar” leverns enzym (ADH) att bryta ner etanol hellre än metanol.

=> Man kan behandla en metanolförgiftad person med etanol! Genom att hålla halten etanol i blodet konstant förhindras nedbrytningen av metanol och de skadliga nedbrytningsprodukterna acetaldehyd och myrsyra bildas ej!


¤ länkar:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Metanol

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-kanner-man-igen-en-alkoholforgiftning

https://www.erv.se/privat/blogg/metanolforgiftade-drinkar/