Andning och gasutbyte, 9 jan 2020Intro, s. 128-132

¤ Varför andas vi? (1-3p,beroende på kvalitet på svar)s.128: -HUR sker gasutbytet mellan omvärld och cell?

-VAR någonstans i Din kropp finns ”fuktiga celler” där gasutbyte kan ske?

-Varför behöver inte encelliga organismer (eller små, fastsittande djur) särskilda andningsorgan eller särskilda transportsystem för gaser?s. 129: HUR sker gasutbytet hos:

a) encelliga organismer (exempel Toffeldjur, s. 109)?

b) små, fastsittande eller fritt flytande djur? (exempel: hydror, s.109, maneter)

c) små, rörliga djur? (exempel: daggmask, kackerlacka, s. 140)

d) större djur? (exempel: salamander, råtta, människa)
s. 129-130: Vattenliv vs. landliv:

¤ löst O2 i vatten: ca 0.5% (jämfört med i luften, 21%!)

¤ löst H2O i vatten: 100% (jämfört med luften, 10-70%)

Detta möjliggör en diskussion om ”fördelar/nackdelar med landliv, resp. vattenliv”.Vattenbaserat liv använder sig huvudsakligen av andningsorganet Gälar! (förutom valar, sälar, mm)

Landbaserat liv använder sig av huvudsakligen av andningsorganet lungor och trakeer (s.132)! ¤ Bild på ”fuktiga celler” (alveoler, som i denna bild saknar vatten på insidan!) https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/luftvagar-och-lungor/

¤ Bild insekternas trakesystem. (UTMÄRKT bild på ”spiracles”!)

http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/andning_insekter.htmlA breathtaking journey:

https://www.youtube.com/watch?v=3ZsvIDBoRns¤ -Beskriv syremolekylens ”resa” genom andningsorganen!

¤ -Beskriv syremolekylens ”resa” genom transportsystemet!

¤ -Beskriv syremolekylens roll i cellens energiutvinning!