Bioinformatik
:

Exempel på information kan man få fram genom att studera biologiska databaser:

Baserat på http://www.ensembl.org/index.html¤ Gå in på "Human" (klicka på bilden med en staty) och därefter klicka på "view karotype" (klicka på bilden med kromosomerna).


Fråga 1) -Vad använder man "banden" på kromosomerna till?


¤ Titta i "Summary" under bilden på människans kromosomer:


Fråga 2) -Hur många kodande gener finns i mäniskans genom? -Hur färsk är informationen?


Fråga 3) -Hur många icke-kodande gener finns i mäniskans genom? -Vad menas med begreppet icke-kodande gen?


Fråga 4) -Hur många pseudogener finns i mäniskans genom? -Vad menas med begreppet pseudogen? http://www.evolutionsteori.se/artiklar/annu-ett-kapitel-i-evolutionens-historiebok/¤ klicka på kromosom 1 (bilden med kromosomer) och välj chromosome summary.


Fråga 5) -Hur många kodande gener finns i kromosom 1 och i vilket område på kromosomen finns det flest kodande gener? (röda staplarna)


Fråga 6) -I vilket område på kromosom 1 finns det flest icke-kodande gener?


¤ Se till att du fortfarande är inne på kromosom 1 och klicka på Syntety (rutan uppe till vänster).


Fråga 7) Jämför den mänskliga kromosom 1 med Gris. -På hur många olika gris-kromosomer är generna i människans kromosom 1 fördelade? -Hur stor del av generna återfinns (ungefär)?


Fråga 8) Jämför den mänskliga kromosom 1 med Schimpans. -På hur många olika kromosomer är generna i människans kromosom 1 fördelade? -Hur stor del av generna återfinns (ungefär)?


Fråga 9) Jämför den mänskliga kromosom 1 med Zebrafisk. -På hur många olika kromosomer är generna i människans kromosom 1 fördelade? -Hur stor del av generna återfinns (ungefär)?


¤ Klicka på change chromosome och välj chromosome X


Fråga 10) Gör samma jämförelse som i frågorna 7-9, fast med den mänskliga X-kromosomen istället. -Slutsatser?


Fråga 11) Jämför den mänskliga kromosom X med kycklingens. Förklaring?


Fråga 12) -Hur många kromosomer (totalt) har schimpanser i jämförelse med människan?


Fråga 13) -Varför har schimpanser fler kromosomer än människor, trots att vi är så nära släkt?