Först några kvävande frågor…..1) -Vilka funktioner har kväve i kroppen?


2) -Varför måste bonden gödsla åkern?


3) -Hur får man gödsel till sin åker, om man INTE

vill köpa handelsgödsel?


4) Varför finns det kväve i vårt avloppsvatten?


5) Vad händer om man släpper ut avloppsvatten med

för mycket kväve i t ex Östersjön?


6) -Hur blir man av med kvävet som finns i vårt avloppsvatten?


¤ Youtube klipp (tyvärr ganska tjatigt!) om Nitrifikation och Denitrifikation: http://www.youtube.com/watch?v=BosHU4ARR9w


¤ kvävefixering: http://www.youtube.com/watch?v=4NKGS4bj7cc


¤ genetic modified bacteria: https://www.youtube.com/watch?v=zlqD4UWCuws