Senor och ligament, 11 feb 2020
Senor: Förbinder muskel och skelettben. Består huvudsakligen av kollagen, vilket ger stor draghållfasthet. Kollagenfibrerna binds ihop av proteoglukaner, vilka drar till sig vatten och bildar en ”gel”. Det är tack vare proteoglukaner som senan har en viss ”fjädringsförmåga”. Senan består också av levande celler (tenocyter)! Dessa celler bygger upp och bryter ner senan, ”formar den”. HUR detta sker är inte känt!. Tenocyterna har kontakt med varandra och utbyter information med varandra! Det finns också blod- och nervtrådar i senan. På muskelsidan ”växer senan ihop” med muskeln, likaså på ”bensidan”. Vid idrottsskador håller oftast själva senan, medans muskelfästet kan slitas av. Vid muskelfästet sitter (inne i senan) en känselreceptor (Golgis senorgan) som känner av senans belastning.


Senorganet (Golgis senorgan): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray938.png


ligament (ledband): Ligament förbinder ben och ben, INTE ben och muskler! (det är senornas jobb!). Ligament finns vid leder och vid benfogar (se länk nedan). Ligamentets struktur är mer eller mindre elastiskt, beroende på behovet av rörlighet. I t ex ryggraden är det ”mer elastiskt”.

Övrigt:

 Stukad fot (Jacob Gudiol): http://traningslara.se/fotledsskador-del-i/

Intressant nog går det i träningssammanhang ut på att snabbast möjligt dämpa den kroppsliga reaktion som läkarna (länk: Ortopedmagasinet, se nedan) finner nödvändig för en god läkning!
Senor läker, trots vår hjälp!

http://www.ortopedisktmagasin.se/nyheter/100/haudiUnderrubrik: “Vad är en sena?”


1) -Hur är en sena uppbyggd?


2) Vad menar professor Per med att “tenocytern kysser varandra”?


3) Hur sker senors längdtillväxt?


4) Hur ser skadeområdet ut i en “re-rupterad” (åter-avsliten) hälsena och vilka slutsatser drar professor Per av detta?


Underrubrik: “Hur läker den” (en avsliten sena)

5) -Vilka fyra faser delas läkningen av en avsliten sena in i och vad sker under dem (kort beskrivning på Brommaitisk svenska!)


Underrubrik: “läkemedel och läkningen: både bra och dåligt”

6) VARFÖR är inflammationsfasen viktig?


Underrubrik: “det skall vara drag i senor”

7) -Hur påverkas hållfastheten i senan (obs! Råttor!) om den inte belastas under “läkningstiden”?


8) -Vilken sorts belastning är bäst för att stimulera senläkning hos råttor?Slutsats: ? - Skall man vila, eller ej efter en idrottsskada?Andra källor:

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Lakning-efter-senskada.pdf