Etologi, 28 mars

Mejla in svaren IDAG! Ni får gärna hjälpas åt att besvara frågorna!1) Rödhaken, s. 204: -Varför utlöser hakans röda färg anfallsbeteende ENDAST under vårens parningssäsong?


2) -Vilken är nyckelretningen när flugsnapparen (s. 204) utför sin “tomgångshandling”?


3) Varför -tror Du- att beteendet kallas “tomgångshandling”?


4) -Vilken är nyckelretningen när tjädern (s. 205) utför en “felprestation”?

https://www.youtube.com/watch?v=zrtyhEg0Wmg (spelgalen tjädertupp)


5) Vilken är förklaringen till att det finns “rackelhanar” i områden där det är ont om tjädertuppar?


6) Gökungens jättegap (s. 205) är exempel på en “supernarmal retning”. Vilken effekt får denna retning på fosterföräldrarna?