Frågor till s. 78-80


1) Varför knöt männen i antikens grekland en snygg rosett (God jul!) kring sin vänstra testikel?


2) Vad är autosomala kromosomer?


3) Vad är SRY och vad står förkortningen för?


4) Vad händer om ett foster (46,XY) saknar receptorer för testosteron?


5) Varför föds det fler pojkar än flickor?


6) Hur bestäms könet hos:

a) fåglar?

b) skalbaggar?

c) sköldpaddor?

d) nordhavsräkan?

e) landlevande snäckor?


7) -Finns det en möjlighet att en pojke kan ha fått någon annan könscell än (Y) från sin pappa?


8) Vilket kön får en individ med kromosomuppsättningen (45,X)? -Hur vanligt är det?


9) Vilket kön får en individ med kromosomuppsättningen (47,XXY)? -Hur vanligt är det?