Hur är DNA packat i cellkärnan
?


Vad är kromosomer?

https://www.youtube.com/watch?v=xUrlreMaUrs


DNA package: Snygga animationer, högt tempo,

https://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s


DNA package (mer ingående)

https://www.youtube.com/watch?v=8Ayp7ReOUG8