-Hur kan hjärnan få en muskel att kontrahera?1) -Hur sker signalering från hjärna till muskelcell?

https://www.youtube.com/watch?v=0mhAN4-8uWo
2) -Vad sker i muskelcellen vid kontraktion?

https://www.youtube.com/watch?v=IOkn1ldFO60

https://www.youtube.com/watch?v=0kFmbrRJq4w

https://www.youtube.com/watch?v=sZuy356qkPM