Lab: Enzymer i matspjälkningenAmylas:

¤ Bestäm vem i gruppen som har bäst aktivitet på sitt amylas

¤ bestämning av koncentratioen amylas i saliv

¤ temperaturens inverkan på amylaset1) Alla gruppdeltagre tilldelas en spottkopp i plast som märks med “tag” eller personnamn. Skölj munnen ren från matrester!

Alla gruppdeltagare framkallar därefter så mycket saliv de kan genom att under en minuts tid massera spottkörtlarna och arbeta aktivt med tungan i munnen. Spotta ut saliven i plastmuggen och stoppa i en 1 ml plastpipett!

Obs! Viktigt att alla i gruppen masserar spottkörtlarna på samma sätt under gurglingen!

Träna lite massageteknik innan ni kör!2) Häll upp ca 5 ml blåfärgad stärkelselösning i alla provrör. Alla suger upp 1 ml med salivlösning i plastpipetten och tillsätter denna samtidigt till provröret! Sätt omedelbart tummen för mynningen och skaka provröret tills dess den blå färgen är borta. Vinnaren (“Mäster-spottaren”) är den som först lyckas avfärga innehållet.

Obs! Viktigt att alla skakar provrören på samma sätt! Träna lite “skakteknik” innan ni kör! Efter 1 minuts skakande avbryts försöket och färgerna jämförs.


3) När “Mäster-spottaren” är utsedd kan ni kasta de andra salivlösningarna. Nu skall ni bestämma amylasets koncentration hos Mäster-spottarens saliv genom att jämföra med kända amylaskoncentrationer.


4) Testa först tiden för avfärgning hos “elitspottarens” saliv! Testa sedan tiden för avfärgning hos en “känd amylaslösning” 1 % [w/v] . Förhoppningsvis kan ni nu säga något om koncentrationen amylas i Mästar-salivet? (Antingen måste ni späda Mästar-saliven, ELLER amylaslösningen för att hamna på likvärdiga tider!)


5) Temperaturens inverkan på enzymet:

 ¤ Ni behöver ca 20 ml amylaslösning med förmågan att avfärga 5 cm3 blåfärgad stärkelselösning på cirka 30 sek (testa med 5 ml stärkelslösning och 1 ml amylas).


¤ Nu kan ni ta ett par ml av denna amylaslösningen och utsätta den för olika temperaturer (under typ 5 minuter?). Låt sedan amylaset anta rumstemperatur igen innan ni tester det.


¤ Testa amylasets effekten genom att blanda 5 ml stärkelslösning med 1 ml amylas, skaka och ta tid. Förhoppnigsvis kan detta test utmynna i grafer/diagram….
Spottkörtlarna bildar saliv och enzymer

Man har tre par spottkörtlar som bildar totalt 1-1,5 liter saliv varje dygn. Körtlarna kallas

Öronspottkörteln är störst och ligger under huden framför och nedanför örat. Underkäksspottkörteln ligger längst in i underkäken, och tungspottkörteln i munhålans botten. Det finns även många små spottkörtlar i munnens slemhinna.

Saliv innehåller till största delen vatten. I vätskan finns upplösta salter och särskilda ämnen som har till uppgift att fortsätta sönderdela maten. Dessa ämnen kallas enzymer. Saliven förhindrar också att slemhinnan i munnen torkar ut samt skyddar munhålan och tänderna mot bakterieangrepp. Produktionen av saliv ökar reflexmässigt när man känner smaken eller lukten av mat, eller tänker på mat.

När den söndertuggade maten blandas med saliv blir den halvflytande och lätt att svälja.I öronspottkörteln, underkäksspottkörteln och tungspottkörteln bildas saliv.


Lipas:
7) Använd matolja, pH-indikatorn fenolftalein och NaOH för att göra en basisk fettblandning. Den basiska fettblandningen skall bli rosa (typ “chockrosa”)


8) Tag 5 ml av den rosa fettblandningen i ett provrör. Tillsätt 1 ml lipaslösning, 1 % [w/v], sätt tummen för provrörsmynningen och skaka tills dess den rosa färgen försvinner.

Ni behöver alltså “en tidtagare”, “en skakare” och en som fyller provrören (“en uppfyllare”). Tiden för avfärgning blir ett mått på lipasets effektivitet! Upprepa försöket minst två gånger!

Om färgen inte försvinner efter en minut avbryts försöket (klassas som “enzymet kunde inte göra sitt jobb”)


9) Testa hur enzymet Lipas arbetar i närvaro av “galla”. Tag 5 ml av den rosa fettblandningen i ett provrör. Tillsätt 1 ml gallsalt, 1 % [w/v], skaka om och tillsätt snabbt 1 ml lipaslösning. Skaka tills dess den rosa färgen försvinner. Upprepa försöket minst två gånger!


10) Ni kan ni ta ett par ml av lipaslösningen och utsätta den för olika temperaturer (under typ 5 minuter?). Låt sedan lipaset anta rumstemperatur igen innan ni tester det.


11) Valfritt test! Testa att utsätta enzymet för olika pH!

Testar man effekten av t ex syra i 10 minuter, så tar man 2 ml av lipaslösningen och droppar i någon droppe HCl. Kolla pH! Efter 10 min tillsätter man lite bas, så att pH blir neutralt igen. Sedan testar man enzymets aktivitet! (annars vet man inte om avfärgningen beror på lågt pH värde!)(I läroboken står det om fetter på s 17-18 + 120 och om galla på s. 113)