En blodig blandning…


Denna laboration blir lite annorlunda. Detta eftersom jag inte kommer att ge så tydliga instruktioner för HUR olika saker skall utföras… Jag kommer mer tala om VAD jag vill att ni skall undersöka. Jag ser ingen “traditionell lab-rapport” framför mig (inget Abstract, inga hypoteser, ingen “materialförtecking” eller långa “metodbeskrivningar”), utan formen för redovisning kan skilja sig åt lite från grupp till grupp. Ni får välja presentationsform själva!


Ni får två lab-tillfällen på er och resultaten förväntas vara klara veckan efter jul.


Det är MÅNGA olika uppgifter att utföra, så använd tiden i lab på ett effektivt sätt!Detta förväntas ni undersöka och redovisa:


Blodet:

¤ Undersök hur blodsockerhalten hos en person i gruppen ändras efter intag av lunch (+ pepparkakor och Skumma Dödsskallar!). Testpersonens blodsocker bestäms på fastande mage. Därefter lunch, ev toppat med p.kakor och rabatterat Halloween-godis.


¤ Använd blodtrycksmätare och bestäm alla gruppdeltagares blodtryck och puls. Mät två gånger (med minst 20 min mellan) och tag medelvärden. Använd samma mätare båda gångerna, eftersom de är olika kalibrerade! Välj ut EN testperson och undersök hur personens värden påverkas av nikotin eller koffein eller fysisk aktivitet! “Normalvärdena” hittar ni på s. 145, avvikelserna på s. 154


¤ Försök få ett foto på en eller flera vita blodkroppar! Försök även göra en uppskattning av förhållandet mellan röda och vita blodkroppar och jämför med bokens uppgifter, s. 150!

YOUTUBE: “staining white bloodcells”Hjärtats anatomi:

¤ Dissikera ett hjärta och visa så många anatomiska detaljer som möjligt (kräver konsultation av YOUTUBE innan dissektion!)Hjärtats funktion:

¤ Använd Coalan för att ta fram ditt personliga EKG! Skriv ut och jämför inom gruppen.

-Likheter? -Skillnader?


¤ Lyssna till ditt hjärta! Använd stetoskop eller “baby-heart-monitor” för att jämföra ljuden från gruppdeltagarnas arbetande hjärtan! -Likheter? -Skillnader?


¤ Beräkna tiden för att cirkulera blodvolymen i kroppen hos varje gruppdeltagare! Detta grundas dels på antaganden som ni finner i läroboken på s. 144, dels på mätningar som ni gjort under denna laboration.