Mikroskopet:  (kolla även s. 34-35 i läroboken!)


¤ http://ekillano.se/vad-ar-liv/  Bättre bild på mikroskop än lärobokens (s.34)! Detta visar den sorts mikroskop vi har mest av i skolan

 

¤ https://www.youtube.com/watch?v=C66lpodO208  Detta klipp förklarar hur man räknar ut förstoringsgraden (rätt tjatig gubbe!)

 

¤ https://www.youtube.com/watch?v=gAJF_SEEM3g Tydlig och pedagogisk förklaring av HUR man får in fokus på det man vill se (preparatet). Tyvärr inte samma sorts mikroskop som vi har på skolan…

 

Stereoluppen:

¤ https://www.youtube.com/watch?v=bFhf65ISBRM Pedagogisk och tydlig förklaring av hur stereoluppen funkar och hur den skiljer sig från vanliga mikroskopet.