Vilken metod är mest effektiv för att få bort bakterier från händerna?


En övning i metodik. Att jobba metodiskt och organiserat. Även en övning i att presentera resultat på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Jobba i grupp.


Syfte: Att på ett tydligt sätt visa vilken handtvättningsmetod som är mest effektiv.


Din grupp behöver:

¤ Odlingsskålar (Petri skålar, 90 mm)

¤ Agar (konsistensgivare. Ger en fast yta att odla bakterierna på)

¤ näring (så att bakterierna trivs och förökar sig)

¤ magnetomrörare, magnetloppas

¤ tvål, handsprit

¤ hårtork?

¤ odlingsskåp, 37°Cnågra tips för att få ett bra resultat:

¤ För att utvärdera en viss tvättmetod måste ni jämföra med bakterieförekomsten hos otvättade händer.

¤ Alla måste tvätta händerna på samma sätt, lika länge

¤ alla måste torka händerna på samma sätt. Torkningen är viktig för att få bra resultat!

¤ Öppna inte locket till odlingsskålarna i onödan!

¤ Gör dubbelprover!

¤ Alla trycker sina tummar lika hårt mot odlingsytan!

¤ fotografera resultaten mot ljus bakgrund