Lektion 7 feb 2020


¤ Blodiga labben tillbaka + kommentarer


¤ -Vilka delar ingår (kan ingå) i en led? (rita + skriv en lista)


¤ -Vilken led? https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray330.png


¤ -HUR kan du röra underarmen i förhållande till överarmen?


¤ -Vilka olika sorters leder i armbågen? 7.20 in på filmen https://www.youtube.com/watch?v=8uFnJbybP10&index=2&list=PLVinKVwXPSG6EnavQ3zrrXHyCCGP76ohb


¤ olika leder sorters leder i handen?


¤ tallrikstricket (testa!)


¤ artros, reumatismbilder: bursit, armbåge: