Lektion 27 mars


1) sensory substitution: -Hur funkar det?

-Ge tre konkreta exempel!


2) –Hur bearbetas inkommande sensorisk information innan den blir “verklighet”?http://svenenglund.se/allaminaegetperspektiv/2016/04/13/hur-hjarnan-forandras-under-stress/


https://www.youtube.com/watch?v=PzT_SBl31-s

 (Jill Bolte Taylor ) 4 min- 6 min: -Hur bearbetas inkommande information?
3) -Varför kan vi inte vara säkra på att det vi upplever som verklighet är “verklighet”?


1)

2)

3)

4)

https://www.news-medical.net/news/20090924/How-the-human-brain-processes-incoming-sensory-signals-amidst-background-noise.aspxsvar:

1) Vi har inte receptorer för att detektera allt som finns runtomkring oss!

https://www.eagleman.com/research/sensory-substitution

(“welcome to your future brain”, 2 min)


2) Hjärnan “tolkar inkommande information” på ett sätt som inte behöver motsvara den faktiska omvärlden!

http://www.colorcube.com/illusions/triangles.htm


http://www.colorcube.com/illusions/chrmadptb.htm


http://www.colorcube.com/illusions/borders.htm


http://www.colorcube.com/illusions/blink.htm


http://www.colorcube.com/illusions/dither.htm

http://www.colorcube.com/illusions/dither.htm


3) Inkommande information “sållas” i “reptilhjärnan”. Viss inkommande information släpps inte fram!

4) Inkommande information “färgas” av “reptilhjärnan” (amygdala) => samma yttre situation tolkas helt olika av två olika individer!

5) Charles Bonett…

6) ….