Lektion, 5 maj 2020¤ Grundämnet som reformerade psykiatrin¤ Hjärnans delar, s 221-222


Del av hjärnan:

Funktion?

(samt “övrigt”)

hjärnstammen:


lilla hjärnan:


thalamus:


Retikulära formationen (RAS)


epifysen:


cerebrospinalvätskan


hjärnans hinnor


blod-hjärnbarriären
Efter denna genomgång har vi -förhoppningsvis- en ökad förståelse för:


a) Hjärnans inre delar

b) I vilken ordning hjärnan bildas

c) Hur hjärnan skyddas¤ Centrala/Perifera nervsystemet:


läxa: https://www.youtube.com/watch?v=K57IcN9DWXo#t=226.189166


1) -Ge exempel på ”avancerade kroppsrörelser” som de sammanvuxna tvillingarna utför

2) -HUR sker kontrollen av deras gemensamma rörelser? (två centrala nervsystem, ett perifert nervsystem)

3) Egna funderingar efter att ha sett filmen


Lämna in svaren i teams, senast torsdag kl 12!