Andning, 17 january


¤ Bohreffekten, hemoglobin, heme-gruppen: https://www.youtube.com/watch?v=n0MMzv0NITw


¤ gasutbytet: s. 134 (högläsning + kommentarer!)


¤ andningsmekanismen: (s.134) https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/luftvagar-och-lungor/

http://www.balansboll.nu/fakta/balstabilitet/balmuskler/diafragma/diafragma.htm


¤ hur andningen regleras; (s.134)

-Var i hjärnan sitter hjärnans andningscentrum?

-Hur känner hjärnans andningscentrum av blodets halt av CO2?

-På vilket sätt känns blodets halt av O2 av?

-kan du påverka andningsfrekvensen medvetet? -Föklaring?


¤ onormal andningsrytm, hyperventilering:

-Varför hyperventilerar fridykarna? https://www.youtube.com/watch?v=82onGmBx9ZM&list=PLOLyZR_OmuEpJINuF_1lWrnGrJ1KWCNUQ http://www.ssdf.se/Information/pressmedia/Pressmeddelanden/Sportdykarforbundetsexpertervarnar


-Varför hyperventilerar barnen? https://www.dailymotion.com/video/x34wi3y


-Varför hyperventilerar den som varit med i en trafikolycka eller som drabbats av en attack av panikångest? https://www.netdoktor.se/psykiatri/depression-angest/sjukdomar/hyperventilering/


-Vilka fysiska symptom leder hyperventilering till?

-Hur kan man dämpa oönskad hyperventilering?¤ “Normal” andning: (s. 134)

andningsrytm:

andetagsvolym:

vitalkapacitet:

residualvolym: