Uppgifter, Genetik, 13 dec 2017:

Samarbeta gärna två och två!


http://kennel.ifokus.se/articles/4d714362b9cb462233058f0c-grundlaggande-genetik-del-3

1) Finns det någon möjlighet att två mycket kortvuxna människor (“dvärgar”) kan få ett normallångt barn?


2) Förklara hur det kan vara möjighet att två nakenhundar (utan päls) får en valp med päls?


3) Hur många sjukdomar känner man till som ärvs autosomalt och dominant?


4) Hur många sjukdomar känner man till som ärvs autosomalt och recessivt?


5) Varför är det inte bra med kusingiftemål?


6) Hur ärvs Huntingtons sjukdom (“danssjuka”)?

http://skolarbete.nu/skolarbeten/arftliga-sjukdomar/


7) Varför kan det vara så att man inte vill veta om man bär på anlaget för Huntingtons sjuka?

http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/svaret-vacker-nya-fragor-1/


8) Vad orsakar Huntingtons sjukdom och varför utvecklas den så sent i livet?

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/huntingtonssjukdom#anchor_3