Lektion, fre 30 aug 2019¤ Bra/dåligt med biofilm?


¤ -Vad är quorum sensing?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing

https://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing̈́¤ klassificering av bakterier

¤ HUR bestämmer man vilken sorts bakterie man har att göra med?

¤ VARFÖR är det viktigt att bestämma detta?


¤ klassificering av bakterier: bygger bland annat på:


a) bakteriers form

b) deras behov av syre: (aerob/anaerob?)

c) Vilka näringskällor de kan använda sig av (bestäms genom odling

på olika sorters agarplattor)

d) cellväggens byggnad: (gram+ eller gram - ?)

e) rörelseförmåga, eller ej?

f) deras “genetiska kod” (vilket bestäms genom DNA-analys)¤ Gramfärgning:

 Gram+/Gram- bakterier , Gramfärgning:

https://biomedicinskanalytiker.org/2013/12/11/gramfargning/

https://www.youtube.com/watch?v=Jvo6IGKTvxA¤ Du skall kunna redogöra för skillnaden mellan Gram+/Gram- bakterier.


¤ Du skall kunna redogöra för hur gramfärgning går till, BÅDE praktiskt OCH teoretiskt!


¤ Antibiotika:

¤ Vad är?

¤ Vilka olika sorter finns? (bredspektrum, smalspektrum)

¤ Hur fungerar de (mekanismer)

https://www.youtube.com/watch?v=IVBCrzjOl40

¤ Hur uppkommer antibiotiakresistens?

https://www.youtube.com/watch?v=4oukHcpQoXM