Lektion , Nervsystemet 17 mars


¤ nervcellens anatomi och funktion


¤ nervceller, animation, klassisk musik: https://www.youtube.com/watch?v=GIGqp6_PG6k


¤ olika typer av celler i nervsystemet (Gliacells, microglia, giant pyramidal cells)


¤ innuti nervcellen: mikrotubuli, tau-proteins


¤ Ny behandling av Alzheimerz sjukdom, artikel


¤ mikrotubuli i nervcellen : https://sv.wikipedia.org/wiki/Nervcell


¤ mikrotubuli, uppbyggnad, transport av vesiklar längs mikrotubuli; https://www.youtube.com/watch?v=wJyUtbn0O5Y (1.10 in på klippet)


¤ Tau protein, inlärning, minne, Alzheimers sjukdom: https://www.youtube.com/watch?v=Xx0SsffdMBw (5 min in på klippet)Ljud och ljusbehandling oväntat nytt spår I alzheimersforskningen”, SvD 16 mars 2020


1) -symptom vid Alzheimers? -Hur yttrar det sig?


2) -Hur vanligt är det? -Hur stort är problemet?


3) -Vad beror det på? -Vad orsakar Alzheimerz?


4) -När kan det bildas “plack” i hjärnan hos unga, friska människor?


5) -Hur påverkas den mentala förmågan hos äldra, friska möss som inte leder av alzheimers?


5) -HUR dök den nya idén upp? (behandla Alzheimers med ljuspulser)


6) -Hur mycket kostade det studenten att köpa in stroboskopet?


7) -På vilket sätt kan man tillämpa informationen i artikeln för att tjäna snabba cash?


¤ Matematisk symmetri i mikrotubuli: https://www.youtube.com/watch?v=I4vjq46gCUQ

(28.50 in på klippet)