Lektion: Inlärning-”betingning

(baserat på filmen “Djurens beteende) https://www.youtube.com/watch?v=asmXyJaXBC8Gå in på http://nobelprize.org/medicine/educational/pavlov/index.html

  1. Testa och spela spelet “Pavlos hundar”. Hur lång tid tar det för dig att få ditt diplom? Ditt mål är att skapa en betingad reflex hos hunden genom att få den att dregla bara genom att höra ett visst ljud! OM du lyckas får du ett diplom och hunden blåser i en partyvissla! (ps! testa gärna och ge byrackan en banan!)


 -Vad ÄR en betingad reflex?

-Hur gör man för att skapa en betingad reflex?


-Hur skapade Pavlovs assistens en ”experimentell neuros” hos hunden?

Läs svaret här: http://www.mimersbrunn.se/Betendeperspektivet_10442.htm


2) -Hur betingade psykologen John Watson lille Albert att bli rädd för vita möss och för jultomten?

https://www.youtube.com/watch?v=9hBfnXACsOI

ytterligare förklaring: https://www.youtube.com/watch?v=xvVaTy8mQrg


3) Är DU betingad? https://felicitasetamor.wordpress.com/2011/10/05/vad-ar-en-manniska-behaviorismen/


4) –Hur funkade Skinner´s box och vad kunde Skinner bevisa med hjälp av sin box?

https://www.youtube.com/watch?v=L-DgV2vixSo

https://www.youtube.com/watch?v=X-lgMnvPDQ0