Lektion, 15 maj 2020-VARFÖR finns det “cannabinoid receptorer” och “nikotin receptorer” i hjärnan?

Efter att ha gjort denna läxa VET ni att det finns receptorer i hjärnan för olika droger, legala såväl som illegala.


Detta är ett argument för drogen, som brukaren av droger, “användaren/knarkaren” ibland framför för att rättfärdiga användandet av drogen.


Argumentet lyder: “Det finns ju receptorer för dem i hjärnan, alltså är det naturligt”


Fråga: Vari ligger svagheten/felaktigheten i ovanstående argument?


Svar:receptorer, allmänt:


¤ Blockering av receptor: “Den effekt som normalt skulle uppkommit uteblir”. Hjärnan hindras att kommunicera med sig själv. (exempel SSRI preparat)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Selektiva_serotonin%C3%A5terupptagsh%C3%A4mmare¤ Härma en signalsubstans: “Den effekt som normalt skulle uppkommit om receptorn aktiverades uppkommer”. Hjärnan kommunikationssystem luras. (exempel: THC analoger).

https://www.youtube.com/watch?v=jtEZHSCPBeA


¤ “Tävla” med en signalsubstans: “Den effekt som normalt skulle uppkommit minskar”. Mycket vanligt i forskningssammanhang!Manipulation av kroppsmedvetandet:

"Upplevelsen av den egna kroppen är mycket plastisk, förändringsbar.", "behövs kroppen för att medvetandet skall finnas?:

http://ki.se/forskning/upplevelsen-av-hur-vart-fysiska-jag-paverkar-vart-medvetande


Kort presentation på svenska: https://www.youtube.com/watch?v=UOMHOzkyUXM


längre, TED-talk på icke-svenska: https://www.youtube.com/watch?v=ZEhXX47PRvwTitta på Ehrsons TED-talk. https://www.youtube.com/watch?v=ZEhXX47PRvw

Skriv en kort reflektion (lägg i teams):

-Vad förvånade dig mest?

-Vilken tillämpning tycker du verkar cooloast/mest användbar?