Lektion 24 jan 2020:¤ Utvärdering av lungkapacitet, exempel på hur man kan göra


¤ Spela tennis i brandrök? https://www.vimmerbytidning.se/sport/oklokt-att-eventuellt-forsamra-symtomen-om6463624.aspx

-Vad menas med att gaserna är “retande”?

-Vad sker i luftvägarna? https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/andningssvarigheter-och-andningsuppehall/astma/¤ Risker med CO:

hel familj förgiftad: https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/mars/hel-familj-blev-koloxidforgiftad/

tre döda av oljepanna: https://www.vvsforum.se/nyheter/2017/februari/sa-orsakade-varmepanna-tre-mans-dod/

polacker döda i bilen: https://www.expressen.se/gt/kolmonoxid-den-tysta-mordaren/“the silent killer”:

¤ CO-gasen är osynlig, lukt- och smaklös

¤ CO-gasen är potent i mycket låga doser!

¤ förgiftningsförloppet utgör en fara i sig. (trött, dåsig → svårt att tänka klart → medvetslös → död)

risksituationer:

¤ situationer då ofullständig förbränning uppstår

¤ trånga utrymmen

behandling:

¤ syrgas¤ rökning:

-Hur många dör i rökning per år? https://tobaksfakta.se/dubbelt-sa-manga-dor-av-tobak-an-hittills-beraknat/

-Hur mycket kostar rökningen samhället per år? https://www.cancerfonden.se/nyhet/sa-mycket-kostar-rokningen-samhallet

- Vad innebär begreppen “huvudrök”, “sidorök”?

Ungdomar som “blossar på cig”: https://www.youtube.com/watch?v=qQA9MVf6Qa0

Gula blend-tanten: https://www.youtube.com/watch?v=4YGWOUxY2Ro