Lektion, 20 mars


rep:

¤ mikrotubulis funktioner i nervcellen

¤ tau-proteinets funktioner i nervcellenpåstående: Hjärnan har aldrig SETT världen!

Den “lever” i total mörker. Avskärmad från omvärlden av tjocka väggar. -Hur kan hjärnan skaffa sig en bild av omvärlden? (hur bildas vår verklighetsuppfattning?)


svar: Information från omvärlden leds in till hjärnan (inkapslad i sitt mörker) i form av elektriska signaler. Olika företeelser i omvärlden -yttre stimuli- registreras och görs om till elektriska signaler som förs in till hjärnan. De yttre företeelserna i omvärlden kan röra sig om ljud, ljus, temperatur, lukt, smak, mm.

Registreringen av vad som sker i omvärlden sker i receptorer.

Inkommande information till hjärnan skicka via sensoriska nerver.

Tolkning och bearbetning av inkommande signaler sker i hjärnan.


Slutsats: Hjärnan skaffar sig en bild av omvärlden genom att tolka inkommande, elektriska signaler. Obs! Den har fortfarande aldrig SETT världen!Gör en tabell:


Stimuli:

Registreras av:


ljus

(Fråga: -Finns det exemepl på yttre stimuli som vi inte kan detektera? Varför i såfall?)


En udda konsekvens av att hjärnan aldrg har sett omvärlden är att vi kan få “programmera om den” så att den tolkar inkommande information på nya sätt:
Blinda kan “se” med tungan:


https://www.wisconsinacademy.org/magazine/winter-2018/report/seeing-brain


https://omni.se/kameraglasogon-gor-att-blinda-kan-se-med-tungan/a/a8812a76-d60e-4220-9bd2-9a1ec9303fe8Daniel Tisch kan cykla med öronen (Bravo, Daniel!): https://www.youtube.com/watch?v=lAtVOK04XvA


Här kan du lära Dig att höra med ryggen!

https://www.eagleman.com/research/sensory-substitution