Selektion på olika grunder


anpassningar till miljön:

1) Ge tre konkreta exempel på hur evolution sker genom anpassningar tuill miljön (s.110-111)


2) Varför har inte fältharar utvecklat vit vinterpäls? (s.111)


3) Varför sker evolution så snabbt hos bakterier? (s.111)


4) På öar blir stora arter mindre, och små arter större än normalt. Förklara bakgrunden till denna utveckling!Anpassning till andra arter:

5) Ge två konkreta exempel på hur arter anpassas till varandra (s. 113)


anpassning till könsurval:

6) Förklara den evolutionära bakgrunden till att honorna gör “estetiska val”. (s.114)