Mål: Matspjälkning, Levern, Cirkulationen

s. 15-18, 21-23, 108-120 + 140-155 Förutom sidorna i boken ingår laborationer och lektioner samt delar av häftet “Cirkulation”, som ligger i teams. Glöm inte att kolla “Målen” på min hemsida OCH vad vi gått igenom på lektioner!
Matspjälkning & lite näringslära:

¤Helhetsperspektiv”: Du skall kunna beskriva vad som sker med “maten” vid passagen genom hela din matspjälkningsapparat! (munnen, svalget, matstrupen, magsäcken, 12:an, tunntarmen, blindtarmen och tjocktarmen) ¤ -Vad sker när vi sväljer? (s.111 + lektion)


¤ -Hur bildas magsaftens saltsyra? (s. 112 + lektion)


¤ -Vilka olika funktioner har magsaften (saltsyran) ? (s. 111-112 + lektioner).


¤ -VAR och HUR bryts de olika näringsämnena ner? (tabell s. 115 + lektioner)


¤ Du skall kunna beskriva tunntarmens konstruktion samt hur upptaget av olika näringsämnen går till (s. 114 + lektion)


¤ Kunna beskriva det symbiotiska förhållandet mellan dig och dina tarmbakterier!


¤ Växtätare: -Hur gör olika djur för att få ut energi från den svårnedbrytbara cellulosan i de växter (“gräs”) de äter? -Kossan? -Kanin? -Häst? (lektion)


¤ enzymer: s.15 + 21-22


¤ kostfibrer: s. 17 + lektion


¤ fettsyror: s. 18


¤ Kunna argumentera för huruvida människan är herbi-, omni- eller carnivor (lektioner)


¤ Jag kommer även att ta upp magsår (vad det är, hur det uppkommer) samt operation av “blindtarmen”, samt...levern & alkohol:

¤ Kunna ge exempel på funktioner hos levern (s. 115, 117 + lektion och film) = “levern frisk”


¤ leverns sjukdomar samt hur dessa känns igen (symptom). + Orsaken till leversjukdomar (lektion)


¤ Alkohol: -VARFÖR “tål” kvinnor alkohol sämre än män?

-Varför blir man “bakis”? -Hur fungerar antabus? -VARFÖR tål vissa “folkslag” (japaner?) alkohol sämre än Europer? -VARFÖR är metanol så farligt att få i sig? -Vid vilka situationer riskerar man att få i sig metanol? Hur behandlar man en person som fått i sig metanol? -Vilken är den biokemiska förklaringen till denna behandlingsmetod?

Jag har ganska noga gått igenom "alkoholernas kemi", vilket gör att jag förväntar mig att Du kan besvara ovanstående frågor på ett kvalificerat sätt.


Cirkulation:

¤ Cirkulationens betydelse/funktioner , -varför och utav vilka anledningar behöver vi ett cirkulationssystem? (lektion + boken)


¤ Du skal kunna beskriva cirkulationen hos några djurgrupper (Leddjur, Fiskar, Groddjur, Reptiler, Fåglar och Däggdjur) genom att använda följande termer:

¤ -öppet/slutet kretslopp?

¤ -Enkelt/dubbelt kretslopp?

¤ Fullständigt/ofullständigt kretslopp?


Du skall dessutom kunna relatera ovanstående kretslopp till antalet rum som finns i hjärtat hos de olika djurgrupperna, SAMT om de olika Djurgrupperna är jämn- eller växelvarma (lektion)


¤ Kunna rita upp en “funktionell skiss” av hjärtat som visar:

a) Hur blodet leds genom hjärtat

b) Namnen på de största kärlen

c) Namnen på de största rummen i hjärtat

d) Namnet på klaffarna i hjärtat


obs! Skissen behöver EJ vara “anatomiskt korrekt”, utan bara vara en “funktionell skiss”! som på ett tydligt och pedagogiskt sätt visar ovanstående moment. ¤ Du skall kunna redogöra för hur och varför olika sorters blodkärl ser olika ut:

a) -Hur är vener, artärer och kapillärer uppbyggda? (lärobok s. )

b) -Hur är deras uppbyggnad och funktion korrelerard till blodtryck, blodhastighet och sammanlagd tvärsnittsarea? -Varför sticker sig inte knarkaren i en artär när han skall injicera något?


¤ kunna förklara hur hjärtats rytm (puls) uppkommer och regleras (lektion + lärobok)


¤ kunna redogöra för hur blodströmmen regleras till olika delar av kroppen och ge sex exempel på situationer när detta kan bli aktuellt!