Genetik, Mål:


arvet av “förvärvade egenskaper” s.16+85 + artikel, arvets gåta s.22, gener/proteiner s. 49 (obs! Kopplingen mellan aminosyror och proteinets 3d-form!), genetiska koden s.52, proteinsyntes s.54-56, genreglering s.57, Mitos s. 58-59, Meios s.60-61, förökning s.63, mutationer, s.64-65, bananflugan s. 69, klassisk genetik s. 70- 80, kopplade gener och äverkorsning s. 82-83, arv och miljö s. 84-85, tillämpad genetik s. 86-89, släkttavlor, s. 90-91, sammanfattningen s. 92,


Kapitel 3:

¤ Mitos och Meios: Att kunna redogöra för principerna hos Mitos och Meios (lektion). -Vad blir resultatet efter Mitos? -Efter Meios? -Hur VET man hur många tänkbara kombinationer av kromosomer som Meios kan resultera i?


 ¤ Begrepp du skall kunna: haploid, diploid, gen, allel, basparningsprincipen, proteinsyntes, replikation, transkription, translation, junk-DNA, mutation,


¤ Förökning: Fördelar resp nackdelar med könlig respektive könlös fortplantning


¤ Kunna förklara “mekanismen” som (eventuellt) leder till att en genmutation KAN ge upphov till en förändrad Egenskap!


¤ Kunna förklara varför en genmutation inte nödvändigtvis MÅSTE resultera i en förändrad egenskap! (s. 52, 55, 64, 71 + lektioner)


¤ mutationer: -Vad är mutationer? (s.64) -Vad kan orsaka mutationer? (lektion) -Vilka konsekvenser KAN mutationer få?


Kapitel 4:

¤ Några grundläggande begrepp du skall kunna redogöra för:

ståndare, pistill, allel, homozygot, heterozygot, dominant, recessiv, homologa kromosomer, dominant nedärvning, intermediär nedärvning, förvärvade egenskaper, epigenetik


¤ Bananflugor: -Varför är bananflugor så populära studieobjekt för genetikerna? (s.69 + lektion)


¤ Mendels metodik: Du skall: Kunna beskriva den “metodik” som Mendel använde sig av för att nå fram till “Genetikens lagar” (s. 70 + lektion).


¤ Hur kön bestäms + könsbundet arv + avvikande kön/könskromosomer. (s. 78-80) + lektioner


¤ Dominant nedärvning, två egenskaper: Kopplade gener och överkorsning (s. 82-83 + uppgifter på lab “två egenskaper”)


¤ kunna redogöra för arvets-, respektive miljöns påverkan på fenotypen (s. 84-85 + lektion).


¤ Epigenetik: Vad innebär epigenetik? -Hur fungerar det? -På vilket sätt trotsar Epigenetiken den normala Genetikens grundlagar? (s.85 + artikel)


¤ avel och förädling, s.86 - 89 + lab +lektion


¤ Släkttavlor s. 90-91


¤ testa dig själv , uppgifterna 4.1 - 4.17 (s. 106-107)


övrigt:

¤ Blodgrupper: -Kunna beätta om varför det är viktigt för en kvinna at veta om hon är Rh- eller Rh+,


a) -Hur bestäms blodgrupper?

b) Kunna redogöra för vilken blodgrupp som kan ge blod till vilken annan blodgrupp, och vilka som kan ta emot av vilka andra blodgrupper.

c) -Kunna förklara betydelsen av begreppen Rh-immunisering och Rh-profylax.