Mål: Matspjälkning, Levern, Cirkulationen

s. 15-18, 21-23, 108-120 + 140-155, Förutom sidorna i boken ingår laborationer och lektioner samt häftet “Cirkulation”, som ligger i teams. Glöm inte att kolla “Målen” på min hemsida OCH vad vi gått igenom på lektioner!
Matspjälkning & lite näringslära:

¤Helhetsperspektiv”: Du skall kunna beskriva vad som sker med “maten” vid passagen genom hela din matspjälkningsapparat! (munnen, svalget, matstrupen, magsäcken, 12:an, tunntarmen, blindtarmen och tjocktarmen)

 ¤ -Vad sker när vi sväljer? (s.111 + lektion)

¤ -Hur bildas magsaftens saltsyra? (s. 112 + lektion)

¤ -Vilka olika funktioner har magsaften (saltsyran) ? (s. 111-112 + lektioner).

¤ -VAR och HUR bryts de olika näringsämnena ner? (tabell s. 115 + lektioner)

¤ Du skall kunna beskriva tunntarmens konstruktion samt hur upptaget av olika näringsämnen går till (s. 114 + lektion)

¤ Kunna beskriva det symbiotiska förhållandet mellan dig och dina tarmbakterier!


¤ Växtätare: -Hur gör olika djur för att få ut energi från den svårnedbrytbara cellulosan i de växter (“gräs”) de äter? -Kossan? -Kanin? -Häst? (lektion)

¤ enzymer: s.15 + 21-22

¤ kostfibrer: s. 17 + lektion

¤ fettsyror: s. 18

¤ Kunna argumentera för huruvida människan är herbi-, omni- eller carnivor (lektioner)

¤ Jag kommer även att ta upp magsår (vad det är, hur det uppkommer) samt operation av “blindtarmen”, samt...levern:

¤ Kunna ge exempel på funktioner hos levern (s. 115, 117 + lektion och film)

¤ leverns sjukdomar samt hur dessa känns igen (symptom). Orsaken till leversjukdomar (lektion)

¤ Alkohol: riskfritt dagligt intag för män/kvinnor? VARFÖR “tål” kvinnor alkohol sämre än män?

-Varför blir man “bakis”? -Hur fungerar antabus? -VARFÖR tål vissa “folkslag” (japaner?) alkohol sämre än Europer? -VARFÖR är metanol så farligt att få i sig? -Vid vilka situationer riskerar man att få i sig metanol? Hur behandlar man en person som fått i sig metanol? -Vilken är den biokemiska förklaringen till denna behandlingsmetod?


Cirkulation:

¤ Cirkulationens betydelse/funktioner , -varför och utav vilka anledningar behöver vi ett cirkulationssystem? (lektion + boken)

¤ Du skal kunna beskriva cirkulationen hos några djurgrupper (Leddjur, Fiskar, Groddjur, Reptiler, Fåglar och Däggdjur) genom att använda följande termer:

¤ -öppet/slutet kretslopp?

¤ -Enkelt/dubbelt kretslopp?

¤ Fullständigt/ofullständigt kretslopp?


Du skall dessutom kunna relatera ovanstående kretslopp till antalet rum som finns i hjärtat hos de olika djurgrupperna, SAMT om de olika Djurgrupperna är jämn- eller växelvarma (lektion)


¤ Kunna rita upp en “funktionell skiss” av hjärtat som visar:

a) Hur blodet leds genom hjärtat

b) Namnen på de största kärlen

c) Namnen på de största rummen i hjärtat

d) Namnet på klaffarna i hjärtat


obs! Skissen behöver EJ vara “anatomiskt korrekt”, utan bara vara en “funktionell skiss”! som på ett tydligt och pedagogiskt sätt visar ovanstående moment.


 ¤ Du skall kunna redogöra för hur och varför olika sorters blodkärl ser olika ut:

a) -Hur är vener, artärer och kapillärer uppbyggda? (lärobok s. )

b) -Hur är deras uppbyggnad och funktion korrelerard till blodtryck, blodhastighet och sammanlagd tvärsnittsarea? -Varför sticker sig inte knarkaren i en artär när han skall injicera något?


¤ -Varför uppstår åderbråck endast i vener?

¤ kunna beskriva anatomin hos människans hjärta lite mer i detalj (lab)

¤ kunna förklara hur hjärtats rytm (puls) uppkommer och regleras (lektion + lärobok)

¤ kunna förklara vad blodtryck är, hur det mäts och risker med högt resp. lågt blodtryck

¤ kunna redogöra för hur blodströmmen regleras till olika delar av kroppen och ge sex exempel på situationer när detta kan bli aktuellt!

¤ kunna redogöra för hur utbytet av ämnen mellan blodet (plasman) och vävnadsvätskan går till

¤ kunna beskriva blodets sammansättning så noga som möjligt.

¤ Kunna redogöra mer ingående för några av “hjärtats sjukdomar” (högt blodtryck, åderförfettning/ åderförkalkning, kärlkramp, hjärtinfarkt).