Mål¤ Hjärnans inre delar:

Kunna beskriva (översiktligt) funktionen hos några av hjärnans inre delar (s.221-222)


¤ Hur bildas hjärnan? (i vilken ordning)¤ Hur skyddas hjärnan? Lektion, 5 maj¤ Indelningen av nervsystemet: Beskriv hur nervsystemet indelas på olika sätt.¤ nervcellens anatomi och funktion:

Beskriv hur nervcellen är uppbyggd och hur den fungerar! Använd så många adekvata uttryck som möjligt!


¤ Celler:

-Hur många nervceller i nervsystemet? Ge tre exempel på andra sorters celler i nervsystemet och vilka funktioner dessa har?


¤ Innuti nervcellen:

Ge exempel på funktioner som mikrotubuli har i nervcellen?

-Vilken funktion/funktioner har tau-proteinerna?


Alzheimerz:

¤ Vilka tänkbara förklaringar kan finnas till att Alzheimers sjukdom kan behandlas med pulser av ljud?¤ “sensory substitution”:

-Hur funkar det? Förklara!

-Ge tre konkreta exempel!¤ Hur bearbetas inkommande sensorisk information innan den blir “verklighet?

Du skall kunna beskriva signalernas väg från yttre stimuli till medveten förnimmelse i hjärnan!


¤ -Varför kan vi inte vara säkra på att det vi upplever som verklighet verkligen är verklighet”?¤ Charles Bonnet syndrom: -Hur vanligt är det? -Varför är det så okänt? -Vad är det som sker i hjärnan?¤ Höger-vänster hjärnhalva: De olika hjärnhalvorna fungerar ganska olika…. Beskriv deras olika “personlighet” ¤ depression:

-Hur förklarar man depressioner, med utgångspunkt i hjärnan?

-Ge fem exempel på metoder för att bota depressioner. Obs! Metoder som utgår från hjärnan! Du skall kunna förklara metoderna¤ Droger

-VARFÖR finns det receptorer för THC och nikotin i hjärnan?

-Varför är syntetisk marijuana så farlig?


¤ receptorer i hjärnan:

Ge tre exempel på mekanismer för hur molekyler kan interagera med receptorer SAMT ge konkreta exempel på sådana molekyler!


Kroppsmedvetandet:

Beskriv HUR (mekanism) man kan “flytta” medvetandet ut ur kroppen


sjukdomar: Epilepsi, Alzheimers , stroke (s.225-226)