Mål:

Det mesta går jag genom på lektioner. Läroboken fungerar mest som inspiration.

Använda länkar finns på min hemsida.

Sidorna i boken är s. 128-139, 189-196, 23-24, 33-34, 37, 40


¤ -VARFÖR andas vi?

¤ Varför behöver små organismer (samt daggmask) inte ha “särskilda andningsorgan”?

¤ Varför måste störe organsimer ha “särskilda andningsorgan”?

¤ Jämför andning på land/vatten m a p fördelar och nackdelar

¤ Andning hos några olika djur: Hur sker gasutbytet hos:

-insekter?

-Groddjur?

-Fåglar?


¤ Människans andning: Kunna redogöra för luftens väg, från “utanför kroppen” ända till mitokondrierna och tillbaka igen “utanför kroppen”

¤ andningsmekanismen: -Hur går det till när Du andas?

¤ andningsrytmen: Vad och HUR bestämmer hur många gånger du andas/min?

¤ kunna redogöra för begreppen: andetagsvolym, vitalkapacitet, residualvolym

¤ hyperventilering:

-Varför uppkommer det?

-Vilka risker finns?

-Hur avhjälper man det?


¤ rökning:

-Hur många dör per år? -Hur stor samhällskostnad per år? Antalet ämnen i en “rökpuff”? -Varifrån (“ursprunget”) kommer alla dessa olika ämnen? Begreppen “huvudrök”, ”sidorök”.

-Hur påverkas luftvägarna av rökning?


¤ kolmonoxid:

-VARFÖR är CO en sådan lömsk/farlig gas?

-I vilka situationer finns risk för CO-förgiftning?Rörelseapparaten:


Skelett:

¤ Vilka olika funktioner har skelettet?

¤ Hur många skelettben i människans kropp? Enkelt och nyanserat svar.

¤ kunna beskriva hur ett skelettben är uppbyggt -dels på makroskopisk nivå, dels på mikroskopisk nivåleder:

¤ Kunna beskriva hur en led är uppbyggd. -Vilka olika delar/komponenter KAN ingå i en led samt vilka funktioner har dessa delar?


¤ kunna ge exempel på var i kroppen de olika sorterna av leder finns. -Vilka leder används vid ”tallrikstricket”?


¤ Vad sker när man ”knäcker i en led”?Senor och ligament:

¤ Kunna definiera dessa samt beskriva hur de är uppbyggda.

¤ -Hur läker en avsliten sena?


Muskler:

¤ kunna redogöra för de tre vanligaste typerna av muskler (“muskelvävnad”) samt hur dessa är uppbyggda


¤ Kunna redogöra för olika typer av “muskelfibrer” samt vad som kännetecknar dessa


¤ kunna redogöra för hur en muskel är uppbyggd (på vävnads-, cell- och molekylnivå!)


¤ Kunna redogöra för “the sliding filament theory”


¤ Vad är en motorisk enhet?


¤ kunna redogöra för vilka energikällor musklerna använder sig av vid plötsligt, explosivt arbete (“fly snabbt från det rasande lejonet!”)


¤ kunna redogöra för effekterna av träning på muskeln/muskelcellen


¤ Kunna redogöra för -på cellulär och molekylär nivå!- hur en nervsignal kan få en muskelcell att kontrahera. Obs! Alla steg! Detta kräver dels kunskap om muskelcellens byggnad, dels kunskap om de termer som krävs för att beskriva förloppet!


¤ Kunna beskriva två exempel på hur kommunikationen nervcell-muskelcell kan manipuleras/störas, samt vilka konsekvenser detta kan få!