Mål: Matspjälkning, Levern, (Cirkulationen)

s.108-120 + 140-155 Förutom sidorna i boken ingår laborationer och lektioner . Glöm inte att kolla “Målen” på min hemsida OCH vad vi gått igenom på lektioner!Matspjälkning:

¤ Varför är det fel att säga "Matsmältning"?

¤Helhetsperspektiv”: Du skall kunna beskriva vad som sker med “maten” vid passagen genom hela din matspjälkningsapparat! (munnen, svalget, matstrupen, magsäcken, 12:an, tunntarmen, blindtarmen och tjocktarmen)


¤ -Vad sker när vi sväljer? (s.111 + lektion)


¤ -Hur bildas magsaftens saltsyra? (s. 112 + lektion)


¤ -Vilka olika funktioner har magsaften? (s. 111-112 + lektioner).


¤ -VAR och HUR bryts de olika näringsämnena ner (spjälkas)? (tabell s. 115 + lektioner)


¤ Du skall kunna beskriva tunntarmens konstruktion samt hur upptaget av olika näringsämnen går till (s. 114 + lektion)


¤ Kunna beskriva det symbiotiska förhållandet mellan dig och dina tarmbakterier!


¤ Växtätare: -Hur gör olika djur för att få ut energi från den svårnedbrytbara cellulosan i de växter (“gräs”) de äter? -Kossan? -Kanin? -Häst? (lektion)


¤ Kunna argumentera för huruvida människan är herbi-, omni- eller carnivor (lektioner)¤ Jag kommer även att ta upp magsår (vad det är, hur det uppkommer) samt operation av “blindtarmen”, samt...levern:

¤ Kunna ge exempel på funktioner hos levern (s. 115, 117 + lektion och film)


¤ leverns sjukdomar samt hur dessa känns igen (symptom). Orsaken till leversjukdomar (lektion)


¤ Alkohol: riskfritt dagligt intag för män/kvinnor? VARFÖR “tål” kvinnor alkohol sämre än män?

-Varför blir man “bakis”? -Hur fungerar antabus? -VARFÖR tål vissa “folkslag” (japaner?) alkohol sämre än Europer? -VARFÖR är metanol så farligt att få i sig? -Vid vilka situationer riskerar man att få i sig metanol? Hur behandlar man en person som fått i sig metanol? -Vilken är den biokemiska förklaringen till denna behandlingsmetod?