Mål etologiGrundläggande begrepp:

¤ kunna redogöra för begreppet medfött beteende (instinkthandling). –Varför är det fel att säga att ”grodan är dum” när den försöker fånga en papperstuss som rör sig istället för att bry sig om flugan som ligger orörlig framför den?

¤ kunna redogöra för begreppet nyckelretning samt ge konkreta exempel.

¤ kunna redogöra för begreppet inre motivation och beskriva hur den skapas. –Vilken betydelse har inre motivation för det medfödda beteendet?

¤ kunna redogöra för begreppet supernormal retning samt ge konkreta exempel.

¤ kunna redogöra för begreppet ”felprestation” samt ge konkreta exempel

¤ kunna redogöra för begreppet omriktat beteende samt ge konkreta exempel

¤ kunna redogöra för begreppet överslagshandling samt ge konkreta exempel


Flockliv:

¤ kunna ge fem exempel på fördelar med flockliv

¤ kunna förklara varför ”rangordning” måste finnas hos flocklevande djur

¤ kunna förklara varför ”farliga vapen” sällan används vid interna strider som handlar om att etablera rangordning inom flocken

¤ kunna förklara begreppet altruism samt ge konkreta exempel

¤ kunna förklara begreppet empati samt redogöra för hur empati uppkommer. Vad kan ske om empati INTE får utvecklas under barndomen?